Over Histos - Meerjarenvisie

Eind 2007 werd duidelijk dat er binnen de U.S. Histos behoefte was aan een visie van de vereniging voor de langere termijn. Duidelijk was dat het niet mogelijk en wenselijk was om een meerjarenplan op te stellen, maar nadrukkelijk een visie, die een beeld zou geven van waar de U.S. Histos op de lange termijn naar streeft.

In de meerjarenvisie kwam o.a. naar voren dat wedstrijdzeilen binnen de U.S. Histos een grotere rol moet gaan innemen, en dat er gestreefd moet worden naar een professioneler en gestructureerd PR beleid. Daarnaast stelt de U.S. Histos zich ten doel om te zorgen voor continuÔteit binnen alle kaders, en om de materiaalkennis binnen de vereniging te behouden en uit te breiden. Ook zou de U.S. Histos graag meer diversiteit in inkomsten verwerven en ook in de toekomst een eigen sociŽteit behouden. Verder ziet de U.S. Histos op dit moment mogelijkheden om het ledenaantal geleidelijk te laten groeien naar 500 leden.

Deze meerjarenvisie kan dienen als leidraad en naslagwerk door de jaren heen, maar daarnaast moet deze individuele besturen de ruimte moet geven om eigen ideeŽn te realiseren. Om de flexibiliteit van de vereniging te behouden, kan deze meerjarenvisie in volgende jaren bijgesteld worden wanneer hier aanleiding toe is.

In augustus 2008 is de eerste versie van de meerjarenvisie goedgekeurd door de AV. Vanaf dat moment wordt de meerjarenvisie elk jaar geŽvalueerd in de Kader AV, waarbij zowel het bestuur als de rest van de vereniging aanpassingen of koerswijzigingen kan voorstellen.

Benieuwd? Hieronder kan je de verschillende versies van de meerjarenvisie downloaden.