Nieuwsbrief Nestor 1e editie, 25 juli 2011

Nieuwsbrief Nestor 1e editie, 25 juli 2011

Bestuur der U.S. Histos 01-08-2011 11:00

In deze editie:
-          Nestor: wie zijn wij?
-          Agenda
-          Aankondigingen
-          Wedstrijdverslagen
          
Voor je ligt de eerste digitale nieuwsbrief van VNSZ Nestor, languit de Verbonden Nederlandse Studenten Zeilverenigingen Nestor, hét overkoepelende orgaan voor alle studenten zeilverenigingen in Nederland. Via deze tweemaandelijkse mailing willen we jullie op hoogte houden van wat er speelt binnen de studentenzeilwereld. Hierbij kun je denken aan wedstrijdverslagen, aankondigingen van wedstrijden en informatie over de dertien studentenzeilverenigingen die bij Nestor aangesloten zijn. Ook lees je in deze uitgave wat Nestor verder allemaal doet.

VNSZ Nestor: wie zijn wij?
Sinds november 2010 heeft Nestor een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat uit 3 leden van verschillende Nestorverenigingen. Michael, de Voorzitter, en Marlinde, onze Secretaris, zijn lid bij De Blauwe Schuit uit Leiden, en Frank-Juriën, de Penningmeester, is lid bij Aqua uit Wageningen.

Als bestuur zetten we ons in voor een aantal dingen. Eén van onze doelen is het bekender maken van Nestor onder de leden van de verschillende studentenzeilverenigingen, door bijvoorbeeld de Wedstrijdkalender 2011, die wellicht op jullie borrellocatie hangt, en deze mailing. De reden dat we dit doen is om het belang te benadrukken waarvoor Nestor ooit is opgericht, namelijk het vertegenwoordigen van de studentenzeilverenigingen, het ondersteunen van de besturen bij het uitvoeren van hun taak en vooral het stimuleren van het contact tussen al deze verenigingen. Bij dit laatste moet je denken aan stimulering van deelname aan onderlinge zeilwedstrijden en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verenigingen en hun besturen, en natuurlijk het kunnen drinken van een biertje met zeilende studenten van buiten je eigen vereniging.

Sinds kort is Nestor ook te vinden op Facebook, onder ‘VNSZ Nestor’.
          

Agenda
9 – 11 september: Zuidersail (Histos, kajuitjachten)
30 september – 2 oktober: NSK Individueel (Mayday, valk)
7 – 9 oktober: 3 Oktober Wedstrijden (De Blauwe Schuit, valk en Laser 2)
14 oktober: Thema-avond Instructie voor Examencommissies en Schippersraden (meer info volgt)

Aankondigingen
Zuidersail 9-10-11 September!
Zes jaar geleden ontstond het idee om een grote, vereniging overstijgende, studentenzeilwedstrijd te organiseren. De ZuiderSail is het resultaat van brainstormen, vergaderen en weken van organiseren. Het eerste jaar gooide de harde wind roet in het eten, maar vanaf het tweede jaar was Enkhuizen een prachtig doel om de zaterdagavond door te brengen. Na vijf jaar is De ZuiderSail toe aan iets nieuws, heen en weer naar Enkhuizen beperkt ons in het varen van verschillende banen. Dit jaar zullen we vanuit Langweer, waar Noël-Jachtverhuur de boten voor ons klaar heeft liggen, naar Workum varen. Vrijdagavond in Workum zullen we de eerste Schippersmeeting hebben, gevolgd door een welkomstborrel.
Zaterdag staan er verschillende wedstrijden op het programma, kortebaanwedstrijden zullen worden afgewisseld met een lange-afstandsrace. ‘s Avonds zullen we in Stavoren aanleggen, genieten van een steigerborrel en daarna aanschuiven voor een heerlijk diner. Vervolgens dalen we af naar een fantastisch feestje!
Zondag zal weer in het teken staan van kortebaan- en langeafstanderaces.
Aan het einde van de dag, wanneer we de boten terugbrengen in Langweer, sluiten we het weekend af met de prijsuitreiking.
Voor meer info en inschrijven zie www.dezuidersail.nl
            
NSK zeilen, 30 sept-2 okt
Komende oktober komt het NSK zeilen individueel er weer aan! Dit jaar wordt het evenement weer georganiseerd door G.S.Z. Mayday en hopen we dat, net als in 2009, er weer 180 deelnemers oftewel 60 boten meedoen aan dit ontzettend mooie zeil- én feestweekend. Het NSK zeilen wordt gehouden op 30 september tot en met 2 oktober, traditioneel in Heeg, in 'It Beaken'. Dit jaar worden er vijf wedstrijden gevaren, 3 flights op zaterdag en een Gold- en Silverfleet op zondag. Op zowel de vrijdagavond als de zaterdagavond is het als vanouds groot, dit jaar misschien nóg wel groter feest! Kijk op de website voor meer informatie én natuurlijk om jullie in te schrijven! www.nskzeilen.nl
Wij hopen dat jullie er allemaal bij zijn, wij hebben er belachelijk veel zin in.
Groetjes de NSKcie 2011,
David, Annick, Eelco, Ida, Auke, Joost, Jasper, Floor en Roos

Wedstrijdverslagen
NSK Matchracen
In het weekend van 13, 14 en 15 mei heeft het NSK Matchracen (de MaydayMatch) plaatsgevonden in Sneek. Dit jaar is er niet in Ynglings maar in Randmeren gevaren. Met de Nicolaas Mulerius aan het starteiland, meer dan genoeg wind en 16 deelnemende teams was het een fantastisch weekend. Team Bouke heeft dit jaar voor de tweede keer op rij gewonnen. Zijn jullie er volgend jaar bij om hun te verslaan? Houd t.z.t. www.maydaymatch.nl in de gaten, dit evenement komt ook nog in de Nestor Wedstrijdkalender 2012.

GNSK
Ondanks de deelname van slechts 5 studentensteden was het zeilen tijdens het GNSK een groot succes. Utrecht, Amsterdam, Zeeland, Wageningen en Groningen hebben het weekend gestreden om wat ze waard waren. Zaterdag werden er vier fleetraces gevaren, en zondag werd de winnaar bepaald door een reeks van vier teamzeil matches. Groningen heeft overtuigend de rest van de teams achter zich gelaten. Bij deze wil ik Boreas vragen om goed te lobbyen bij de GNSK commissie van aankomend jaar zodat er dan wéér gezeild kan worden. Zijn jullie er dan wél bij om Groningen te verslaan?

North Sea Regatta
4 dagen lang heeft het A-team (van Histos) meegedaan aan de North Sea Regatta in de J22. Harde wind en dobberen wisselden elkaar af, als ook de regen en de zonneschijn. Na het weekend kon dit team moe maar voldaan terugkijken op een prachtig weekend waarbij ze uiteindelijke 9e van de 15 boten werden.

 
VNSZ Nestor
Zijlstroom 79
2353 NN Leiderdorp
info@vnsznestor.nl
www.vnsznestor.nl