Einde Boekjaar

Einde Boekjaar

Penningmeester der U.S. Histos 09-11-2010 18:39

Waarde leden,

Het boekjaar van 2010 loopt op zijn einde. De eindejaarsrekening moet daarom weer opgemaakt worden en de jaarbegroting van 2011 moet worden opgesteld.
Aan u allen wil ik vragen om al de bonnen van het boekjaar 2010 die u nog in uw bezit heeft, in te leveren bij de penningmeester.
U kunt dit allen doen vóór donderdag 16 december. Na deze datum bent u te laat, en kunt u daarna geen bonnen uit het afgelopen boekjaar declareren.
Helpt u zelf en de penningmeester door voor de bovengenoemde datum de bonnen te declareren.