Nestor zoekt nieuw bestuur

Nestor zoekt nieuw bestuur

Bestuur der U.S. Histos 30-08-2010 12:59

Nestor, het overkoepelend orgaan van alle studentenzeilverenigingen zoekt een nieuw bestuur! Dit bestuur bestaat uit 3 personen. Het doel van Nestor is om de verschillende verenigingen een aantal keer per jaar bij elkaar te brengen, om van elkaar te leren, activiteiten op elkaar af te stemmen etc. Liijkt je dit leuk? Stuur dan een mailtje naar wedstrijdcommissaris@histos.nl.