Plan 'Functieverdeling met 7 fulltime bestuursleden' staat online

Plan 'Functieverdeling  met 7 fulltime bestuursleden' staat online

Bestuur der U.S. Histos 25-08-2010 19:44

Het plan 'Functieverdeling der U.S. Histos met 7 fulltime bestuursleden' staat online. Leg je boek nog even aan de kant en lees ook dit stuk dat gaat over de toekomst van Histos! Alle vragen, op- of aanmerkingen en ideeën zijn welkom. Laat je horen!

Het plan (met alle input van jullie) zal meegegeven worden aan het nieuwe bestuur. Indien zij achter het stuk staan wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.

Reacties kunnen gestuurd worden naar secretaris@histos.nl.