Commissies - Wedstrijdkader

Omschrijving

Een groep leden met ervaring met wedstrijden die bij de Histos-wedstrijdactiviteiten de wedstrijden zal leiden. 

Commissieleden (3 leden)