Commissies - LaserCie

Omschrijving

De oude garde zal hem nog kennen als LasCie, menig lid ook als Lazoooor; Het is maar hoe je ons wilt noemen. Wat als een paal boven water staat is dat de LaserCie een van de vele commissies is die Histos rijk is. Met een praesus die nog nooit *ondertussen twee keer* op een Laser heeft gezeten en met de kaderkoning in ons midden, handhaaft de LaserCie een goede balans tussen gezelligheid en zeilvernuft. Je zou kunnen zeggen dat de commissie als een Laser is, lekker labiel en altijd kans op escalatie. De adje-Noor-geef-hem-door (goor) en het adje (I)vo houden stand en de datediners, kerstdiners en commissieweekenden zijn magisch. Wanneer wij dan stabiel liggen worden materiaalkwesties zeer serieus genomen en wordt er goed voor de Lasers gezorgd. Ook tijdens de maandagavond-vergaderingen worden de nodige serieuze zaken besproken. Wij staan met beide benen in de Laser en laten graag de golven tegen dit prachtige bootje aankoppen. Kortom, deze commissie houdt van zeilen en bezit de kwaliteit om alles te laten escaleren waar toegestaan.

Voorzitter: Marike van der Post

Penningmeester: Djoeke Beerda

Bijbehorende disciplines

Commissieleden (17 leden)